Sırt Çantası Sondaj Ekipmanı Saha Deneyimleri

Sığ Sırt Çantası Elmas Keşif Çekirdek Matkap Rig Maden Tetkiklerinde yaygın olarak kullanılır - Sığ örnekleme sondası damarları için jeo-kimyasal keşif, Jeo-bilim Araştırması, Jeo-teknik   Mühendislik , Mühendislik Soruşturması ve Tespiti, Petrol Sahasının Keşfi ve Diğerleri.

  • maden arama

  • jeoteknik Mühendislik

  • yerbilimsel araştırma

  • tünel kaplaması

  • bükülmüş ark algılama

  • karayolu mühendisliği jeolojik keşif

  • hidrolik mühendisliği jeolojik keşif

  • petrol arama

  • lode umudu